Wspólnota Dobrego Pasterza Pabianice

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z posługi duszpasterskiej Parafii Świętego Mateusza w Pabianicach – za pośrednictwem internetu oraz w sposób tradycyjny.
 2. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Mateusza w Pabianicach (dalej: Administrator).
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@dobrypasterz.online
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dekretu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  • – przetwarzane zgodnie z prawem;
  • – zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • – przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników strony internetowej  Wspólnoty Dobrego Pasterza oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników strony internetowej Wspólnoty Dobrego Pasterza dane osobowe, w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, wysyłki newsletterów, zapisu na rekolekcje, sesje, warsztaty oraz wydarzenia organizowane przez Wspólnotę Dobrego Pasterza w następującym zakresie:
  • – imię i nazwisko
  • – miejsce zamieszkania
  • – adres e-mail
  • – numer telefonu
  • – wydarzenie
 8. Dane osobowe użytkowników serwisów, których właścicielem jest Parafia Świętego Mateusza w Pabianicach, nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi strony internetowej Wspólnoty Dobrego Pasterza. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z Parafii Świętego Mateusza w Pabianicach.
 10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik strony internetowej Wspólnoty Dobrego Pasterza, powinien skontaktować się z sekretariatem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Wspólnoty Dobrego Pasterza, kontaktując się na adres: sekretariat@dobrypasterz.online
 11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich postępowaniach w następujący sposób:
  • – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje
 12. Na stronach internetowych Wspólnoty Dobrego Pasterza mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Wspólnoty Dobrego Pasterza i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Wspólnotę Dobrego Pasterza. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Parafii Świętego Mateusza, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Parafii Świętego Mateusza. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.