Pierwsze czwartki o godz.: 18.30
Msze św. z modlitwą o uzdrowienie

Wspólnota Dobrego Pasterza Pabianice ul. Stary Rynek 22

Diakonia ewangelizacyjna

Diakonia Ewangelizacji podejmuje przeprowadzanie, wspieranie, promowanie i koordynowanie inicjatyw ewangelizacyjnych. Specyficznym charyzmatem i powołaniem Odnowy w Duchu Świętym jest być zaczynem i narzędziem ewangelizacji. Doprowadzanie do dojrzałości chrześcijańskiej ludzi każdego wieku i stanu, pobudzanie dynamiki lokalnych wspólnot i środowisk duszpasterskich oraz wprowadzanie skutecznych metod i środków ewangelizacji. Innymi słowy ewangelizacja jest naturalną konsekwencją i owocem formacji we Wspólnocie oraz weryfikacją i sprawdzianem autentyzmu  formacji.

Odpowiedzialni: Agnieszka Żmuda-Winerowicz, Paweł Nowak