Wspólnota Dobrego Pasterza Pabianice

II Forum Charyzmatyczne


W dniach 30 XI-2 XII 2018 r. odbyło się animowane przez naszą wspólnotę II Forum Charyzmatyczne, któremu przewodniczył o. Jose Maniparambil biblista z Indii. Mottem przewodnim wydarzenia były słowa ewangelii św. Łukasza: „Nabierzcie ducha i podnieście głowy”.

Miłość Boga Ojca do człowieka, Jezus Chrystus mój zbawiciel, Ducha Święty, Jego dary i charyzmaty to tematyka poszczególnych dni Forum.

Poniżej zamieszczamy kilka refleksji ze spotkania:

Ojciec zapytany o osobistą definicję biblii – odpowiada:

Biblia to słowo Boże przekazane ludzkim językiem. Bóg stał się słowem, słowo to Jezus, zatem Bóg stał się słowem – to jest biblia. Bóg stał się językiem, można tak powiedzieć.

Jak czytać biblię? Czy od początku, czy w odpowiedniej kolejności, może z komentarzem?

Opowiem o swoim doświadczeniu:  Kiedy w młodości zacząłem czytać biblię, czyniłem to tak: Rankiem czytałem księgę rodzaju i zapisywałem notatkę z tego co mnie najbardziej poruszyło. Wieczorem czytałem biblię od końca także zapisując notatkę. Po trzech latach w pamiętniku miałem tylko słowo Boże. To moja droga poznawania biblii. Myślę, że słowo Boże, refleksja, notatka to dobra rada dla początkujących. Ale należy pamiętać, że ktoś mniej wtajemniczony w interpretacji może być omylny. Taka była moja droga, każdy może mieć swoją.

Jakie przesłanie dla Wspólnoty Dobrego Pasterza pozostawiłby nam Ojciec?

Przesłaniem dla Was może być historia związana z oślicą Balaama. Kiedy jechał na niej w pewnym momencie stanowczo odmówiła posłuszeństwa, gdyż na jej drodze stanął anioł. Rozgniewany Balaam zaczął okładać ją kijem. Okazało się, że to anioł Pana stanął na ich drodze wyjaśniając, że to nie jest odpowiednia droga dla Balaama. Wskazówka dla czytającego jest taka, że w niektórych sprawach, to anioł Pana staje na naszej drodze, aby nas przestrzec i uchronić przed czymś. Co w takim przypadku należy czynić: szukać innej drogi. I takie przesłanie Wam pozostawiam w razie różnych trudności w swoim działaniu, nie ustawajcie ale szukajcie nowej drogi.