Pierwsze czwartki o godz.: 18.30
Msze św. z modlitwą o uzdrowienie

Wspólnota Dobrego Pasterza Pabianice ul. Stary Rynek 22

Konsekracja we Wspólnocie


Kobieta poświęcona Bogu, jest według św. Pawła uważana za świątynię Ducha Świętego.

12 czerwca 2021r. w dniu Niepokalanego Serca NMP, przez posługę ks. bpa Ireneusza Pękalskiego, w Katedrze Łódzkiej Alicja Wajchert oraz Halina Jastrząb ze Wspólnoty Dobrego Pasterza zostały włączone w stan konsekrowanego wdowieństwa

Ojcze nieskończenie dobry, ześlij swoje błogosławieństwo na te wdowy, poświęć je i umocnij darami Ducha Świętego, aby aż do śmierci dochowały wierności złożonym dzisiaj przyrzeczeniom. Udziel im łaski pokory i wielkoduszności. Zachowaj w nich szacunek dla wstydliwości i umacniaj umiłowanie czystości. Niech w pogodzie ducha przyjmują doświadczenie samotności, a dolegliwości i cierpienia podeszłego wieku, jednoczą z bolesną męką Odkupiciela.

Niech oddane modlitwie, pokucie i dziełom miłosierdzia, wpatrują się w niebo, które jest naszą ojczyzną. Pomóż im naśladować wdowy, które trwały na modlitwie, wspomagały potrzebujących i doznawały szczególnej pomocy ze strony Zbawiciela. Spraw, aby umocnione przykładem i wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Twego Syna, wysławiały Cię pieśniami, adorowały milczeniem, oddawały Ci chwałę swoją pracą i uwielbiły całym życiem, aż osiągną pełnię życia i miłości w zjednoczeniu z Tobą, i wejdą do wspólnoty Świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (z modlitwy konsekracyjnej)

Po uroczystym błogosławieństwie otrzymały znaki przynależności do wdowiego stanu: krzyż i księgę Liturgii godzin. Poświęcone wdowy mają się zawsze wpatrywać w Chrystusa, który leczy nasze rany, daje radość życia i pozwala je uczynić ofiarą miłą Bogu. Mają też – przez udział w modlitwie Kościoła – nieustannie chwalić Pana w swoich sercach i błagać o zbawienie całego świata.

Niech Pan ześle na Was swoje błogosławieństwo, umocni Was darami Ducha Świętego, aby złożone przyrzeczenia stały się źródłem radości i mocy.