Pierwsze czwartki o godz.: 18.30
Msze św. z modlitwą o uzdrowienie

Wspólnota Dobrego Pasterza Pabianice ul. Stary Rynek 22

Nawrócenie prowadzi do zbawienia


W dniach 26-27 września 2020 r. Wspólnota Dobrego Pasterza przeżywała rekolekcje. Kolejny raz zaprosiliśmy o. Jose Maniparambila, biblistę. Hasłem przewodnim były słowa: Nawrócenie prowadzi do zbawienia. Dróg do Boga zapewne jest wiele, wszystkie jednak wyrastają ze Słowa Bożego, które zawarte jest w Piśmie św. Poszczególne konferencje były spotkaniem z żywym Słowem Bożym, które Ojciec ukazywał nam jako połączenie modlitwy z codziennym działaniem. Naturalnym zatem owocem rekolekcji wyłoniło się ukierunkowanie życia Wspólnoty na dzieła ewangelizacji, które wynikają z modlitwy.

Pierwszym owocem rekolekcji to przygotowanie do ewangelizacji ludzi młodych, osób innych wyznań,  służba rodzinie i inne. Zaufanie Jezusowi, zaparcie się samego siebie to właściwa postawa ucznia Chrystusa, który pyta każdego z nas: Czy miłujesz Go bardziej niż inni? Świadomość gotowości do twierdzącej odpowiedzi łączy się z przyjęciem, jak św. Piotr, misji: „Paś baranki moje”.