Pierwsze czwartki o godz.: 18.30
Msze św. z modlitwą o uzdrowienie

Wspólnota Dobrego Pasterza Pabianice ul. Stary Rynek 22

Polityka prywatności


Polityka Prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z posługi duszpasterskiej Wspólnoty Dobrego Pasterza – za pośrednictwem internetu oraz w sposób tradycyjny.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wspólnota Dobrego Pasterza (dalej: Administrator).
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@dobrypasterz.online
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dekretu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  – przetwarzane zgodnie z prawem;
  – zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  – przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez uczestników rekolekcji oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez uczestników  dane osobowe, w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, wysyłki newsletterów, zapisu na rekolekcje, sesje, warsztaty oraz wydarzenia organizowane przez Wspólnotę w następującym zakresie:
  – imię i nazwisko
  – adres zamieszkania
  – adres e-mail
  – numer telefonu
  – pesel
  – wydarzenie
 8. Dane osobowe użytkowników serwisów, których właścicielem jest Wspólnota nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd uczestnikowi. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z archiwum Wspólnoty.
 10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej uczestnik  powinien skontaktować się z sekretariatem korzystając z tego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Wspólnoty, kontaktując się na adres: sekretariat@dobrypasterz.online
 11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich postępowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje
 12. Na stronach Wspólnoty mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Wspólnoty i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nią. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Wspólnoty, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.